Strona główna

Witam Państwa na stronach Gabinetu Tęcza

Jesteśmy placówką, która zajmuje się kompleksową diagnozą i terapią zaburzeń INTEGRACJI SENSORYCZNEJ oraz LOGOPEDII. Zajęcia w naszym gabinecie prowadzone są indywidualnie przez dyplomowanego pedagoga, logopedę oraz terapeutę II stopnia integracji sensorycznej. Gabinet Tęcza wyposażony jest w profesjonalny sprzęt, posiadający odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa.

Swoją ofertę kierujemy do rodziców i ich dzieci w wieku, przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym, przejawiających trudności m. in.:

  •     z nadpobudliwością psychoruchową,
  •     z niezgrabnością ruchową z trudnościami w nauce   (dysleksja, dysgrafia),
  •     ze słabą koncentracją
  •     z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym,       emocjonalnym
  •     z opóźnieniami w rozwoju psychoruchowym
  •     z opóźnieniami w rozwoju mowy
  •     ze spektrum autyzmu
  •     z zespołem Aspergera
  •     z ADHD