GABINET DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNY DLA DZIECI

  Cennik:
  Integracja sensoryczna:
  • Diagnoza (2-3 spotkania po 60 min) - 200 PLN
  • Terapia (50 min) - 70 PLN
  Logopeda:
  • Diagnoza (60 min) - 80 PLN
  • Terapia (30 min) - 40 PLN
  Psycholog:
  • Konsultacja / Terapia (50 min) - 70 PLN
  Terapia ręki:
  • Diagnoza (2-3 spotkania po 45 min) - 200 PLN
  • Terapia (45 min) - 70 PLN
  Reedukacja (dysleksja, dysortografia, dyskalkulia):
  • Terapia (45 min) - 70 PLN                                                                                                                                                   ZAPRASZAMY !
www.integracjasensoryczna-tecza.pl