Cennik

Cennik:
  Integracja sensoryczna:

  • Diagnoza (2-3 spotkania po 60 min) – 240 PLN
  • Terapia (50 min) – 70 PLN

Logopeda:

  • Diagnoza (60 min) – 100 PLN
  • Terapia (30 min) – 40 PLN

Psycholog:

  • Konsultacja / Terapia (50 min) – 70 PLN

  Terapia ręki:

  • Diagnoza (2-3 spotkania po 45 min) – 200 PLN
  • Terapia (45 min) – 70 PLN

Reedukacja (dysleksja, dysortografia, dyskalkulia):

  • Terapia (45 min) – 70 PLN

Wydanie zaświadczenia/opinii – 50 PLN                                                                                                                                           ZAPRASZAMY !