GABINET DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNY DLA DZIECI

Integracja Sensoryczna: (metoda A. Jean Ayres)
Żeby stwierdzić zaburzenia integracji sensorycznej, należy przeprowadzić diagnozę. Typowymi objawami zaburzeń integracji
sensorycznej u dziecka mogą być:
  • zaburzenia napięcia mięśniowego
  • niezgrabność ruchowa
  • słaba koordynacja ruchowa
  • trudności w koncentracji
  • wycofywanie się z kontaktów społecznych
  • unikanie zabaw w grupie
  • unikanie zabaw na huśtawce, karuzeli
  • nadwrażliwość na światło, dźwięk
  • zaburzenia mowy

Diagnoza składa się z kilku części- spotkania z rodzicami (wywiadu) oraz prób klinicznych i testów wykonywanych przez dziecko. Terapia zaburzeń integracji sensorycznej polega na stymulowaniu układu nerwowego dziecka  poprzez odpowiednie ćwiczenia, wykonywane w specjalnie wyposażonym gabinecie terapeutycznym.
Honorujemy także aktualne diagnozy wykonane przez innych specjalistów posiadających odpowiednie uprawnienia.

www.integracjasensoryczna-tecza.pl