GABINET DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNY DLA DZIECI

Logopeda:
Jeśli zauważysz, że Twoje dziecko:
•   nie rozumie wydawanych przez Ciebie poleceń
•   w wieku 2 lat nie mówi prostych słów np. mama, baba, tata itp.
•   między 2 a 3 rokiem życia nie umie wypowiedzieć prostego zdania
•   w wieku 3 lat nie wypowiada samogłosek ustnych: a, o, e, i, y,
•   w wieku 4 lat nie potrafi opowiedzieć prostej historyjki obrazkowej, słabo wypowiada proste słowa lub równoważniki     zdań, zniekształca wyrazy, nie wypowiada głosek: k, g, l, ś, ź, ć, dź, s, z, c, dz,
•   między 5 a 6 rokiem życia nie wypowiada następujących głosek: l, s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, k, g, ą, ę oraz gdy przestawia sylaby w obrębie wyrazu lub skraca wyrazy

•   między 6 a 7 rokiem życia nie wymawia głoski r bądź ją zniekształca
•   nawykowo oddycha buzią, ślini się
•   nie potrafi prawidłowo połykać
•   podczas mówienia wsuwa język między przednie zęby.
ZAPRASZAM NA TERAPIĘ LOGOPEDYCZNĄ.

Zajęcia mają charakter spotkań indywidualnych. Terapia oraz czas jej trwania jest indywidualnie dobrany do potrzeb pacjenta. Efekty terapii zależą od systematycznej pracy dziecka, logopedy oraz rodziców. Ważnym czynnikiem mającym wpływ na sukcesy dziecka są systematyczne ćwiczenia w domu. Zajęcia z logopedą odbywają się w miłej, pogodnej i bezstresowej atmosferze.
www.integracjasensoryczna-tecza.pl