Oferta

Nasza Oferta:

Integracja Sensoryczna (Diagnoza i Terapia)

Żeby stwierdzić zaburzenia integracji sensorycznej, należy przeprowadzić diagnozę. Typowymi objawami zaburzeń integracji sensorycznej u dziecka mogą być:

zaburzenia napięcia mięśniowego
niezgrabność ruchowa
słaba koordynacja ruchowa
trudności w koncentracji
wycofywanie się z kontaktów społecznych
unikanie zabaw w grupie
unikanie zabaw na huśtawce, karuzeli
nadwrażliwość na światło, dźwięk
zaburzenia mowy

Diagnoza składa się z kilku części- spotkania z rodzicami (wywiadu) oraz prób klinicznych i testów wykonywanych przez dziecko. Terapia zaburzeń integracji sensorycznej polega na stymulowaniu układu nerwowego dziecka poprzez odpowiednie ćwiczenia, wykonywane w specjalnie wyposażonym gabinecie terapeutycznym.
Honorujemy także aktualne diagnozy wykonane przez innych specjalistów posiadających odpowiednie uprawnienia.

Logopedia (Diagnoza i Terapia)

Jeśli zauważysz, że Twoje dziecko:
• nie rozumie wydawanych przez Ciebie poleceń
• w wieku 2 lat nie mówi prostych słów np. mama, baba, tata itp.
• między 2 a 3 rokiem życia nie umie wypowiedzieć prostego zdania
• w wieku 3 lat nie wypowiada samogłosek ustnych: a, o, e, i, y,
• w wieku 4 lat nie potrafi opowiedzieć prostej historyjki obrazkowej, słabo wypowiada proste słowa lub równoważniki zdań, zniekształca wyrazy, nie wypowiada głosek: k, g, l, ś, ź, ć, dź, s, z, c, dz,
• między 5 a 6 rokiem życia nie wypowiada następujących głosek: l, s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, k, g, ą, ę oraz gdy przestawia sylaby w obrębie wyrazu lub skraca wyrazy
• między 6 a 7 rokiem życia nie wymawia głoski r bądź ją zniekształca
• nawykowo oddycha buzią, ślini się
• nie potrafi prawidłowo połykać
• podczas mówienia wsuwa język między przednie zęby.
ZAPRASZAM NA TERAPIĘ LOGOPEDYCZNĄ.
Zajęcia mają charakter spotkań indywidualnych. Terapia oraz czas jej trwania jest indywidualnie dobrany do potrzeb pacjenta. Efekty terapii zależą od systematycznej pracy dziecka, logopedy oraz rodziców. Ważnym czynnikiem mającym wpływ na sukcesy dziecka są systematyczne ćwiczenia w domu. Zajęcia z logopedą odbywają się w miłej, pogodnej i bezstresowej atmosferze.

Terapia Ręki (Terapia)

Terapia Ręki ma na celu usprawnianie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, jak również dostarczania wrażeń dotykowych i poznawania dzięki nim różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania. Ale przede wszystkim służy do osiągnięcia samodzielności w podstawowych czynnościach życia codziennego .
Terapia ręki skierowana jest do dzieci, które mają problemy manualne takie jak:
• trzymanie w rączkach małych przedmiotów
• przekładanie koralików, drobnych elementów
• wycinanie
• trzymanie kredek, ołówków
• rysowanie i kolorowanie
• pisanie szlaczków, wzorów literopodobnych i liter.