GABINET DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNY DLA DZIECI

 Reedukacja: (Terapia pedagogiczna)
Głównym celem reedukacji jest pokonywanie trudności, związanych z analizą i syntezą, stanowiących podstawę w nauce czytania i pisania. Reedukacja obejmuje takie zagadnienia jak ,
www.integracjasensoryczna-tecza.pl