NEUROFLOW® Aktywny Trening Słuchowym to pierwszy w Polsce interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (centralnymi zaburzeniami słuchu) oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń od 4 roku życia. Trening Neuroflow prowadzony jest przez platformę internetową. Dostęp do platformy można uzyskać po wykonaniu diagnozy w naszym gabinecie.


Jeżeli Twoje dziecko ma trudności:

 • w skupieniu uwagi

 • w nauce, pisaniu i czytaniu, w nauce języków obcych

 • z rozumieniem mowy, gdy w otoczeniu jest szum, gwar lub hałas

 • z rozumieniem dłuższych lub złożonych poleceń ustnych

 • prosi często o powtórzenie pytania lub wypowiedzi

 • często sprawia wrażenie nieobecnego

 • chorowało na przewlekłe wysiękowe zapalenia ucha środkowego lub na ostre zapalenia ucha, miało przerośnięty migdałek gardłowy

  Wówczas należy sprawdzić, czy przyczyną trudności dziecka nie są zaburzenia przetwarzania słuchowego APD. U wielu dzieci z dysleksją, trudnościami w uczeniu się, SLI lub ADHD to właśnie zaburzenia przetwarzania bodźców słuchowych są przyczyną ich trudności w uczeniu się na drodze słuchowej.

  Dobry słuch jest podstawą efektywnego komunikowania się i uczenia.

  Nawet przy prawidłowej czułości słuchu zaburzenia uwagi słuchowej, problemy ze słyszeniem w hałasie, problemy z różnicowaniem dźwięków mowy oraz słaba pamięć słuchowa mogą powodować trudności w uczeniu się i wpływać negatywnie na rozwój dziecka.

  Aktywny Trening Słuchowy metodą Neuroflow® usprawnia:

  • różnicowanie dźwięków mowy, naukę czytania i pisania, naukę języków obcych
  • utrzymanie uwagi na głosie nauczyciela w szumie i hałasie
  • podzielność uwagi, gdy jednocześnie mówi kilka osób
  • wydłuża pamięci słuchową
  • rozwija mowę, prawidłową artykulację i melodię języka

  W efekcie skutkuje poprawą wyników w nauce, szczególnie w zakresie umiejętności czytania, pisania ze słuchu i uczenia się drogą słuchową.

  Po zakończeniu treningu Neuroflow następuje również:

  • poprawa pewności siebie
  • wzrost samooceny
  • obniżenie poziomu stresu przy wykonywaniu trudnych zadań
  • poprawa komunikacji z rówieśnikami, polepszenie relacji społecznych
          Źródło: www.neuroflow.pl